Bayer wereldwijd. A. PITFRUIT Teelt Ter bestrijding van Dosis Toepassingstijdstip. Toelatingsnummer: 10302P/B Suspensie concentraat (SC) op basis van 240 g/l (22,8 % w/w) spiromesifen. Vermijd drift naar bloeiende onkruiden en gewassen in de omgeving van het behandeld gewas. Werkzame stof: Epoxiconazool 40 g/l (4,1% w/w) Fenpropidin 100 g/l (10,2%. Zoeken Producten Contact Wie is Wie. FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN EVERGREEN GARDEN CARE BELGIUM B.V.B.A. Uniek en vertrouwd tegen onkruid in aardappelen, SPECIMEN PYRISTAR 250 CF. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. 10 Does Confidor Guard kill all canegrubs in sugarcane crops? PROSARO. Toelatingsnummer: 9449P/B Water dispergeerbaar granulaat, NATIVO 75 WG Fungicide ter bestrijding van ziekten in sluitkool, bloemkool, broccoli en spruitkool, wortel en pastinaak, prei, raap, koolraap, wortelpeterselie, knol- en bleekselder, schorseneer, druiven, Phytocap Bayer WG Contactfungicide in pit- en steenfruit, aardbeien en sierplanten. Na het gebruik van het product moet nagesproeid worden met 1 L water per m². Toelatingsnummer: 8686P/B Met water mengbaar concentraat (SL) op basis van 200 g/l imidacloprid (17,7%). Elm Elm leaf beetle 7 mL/25 mm of tree diameter at breast height - Mix the required dose in sufficient water to adequately treat each tree. buy for best price. Specifically, it causes a blockage of the nicotinergic neuronal pathway. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. Toelatingsnummer: 8583P/B Suspensieconcentraat (SC), COSSACK SELECTIEF NA-OPKOMST HERBICIDE IN WINTERTARWE, ZOMERTARWE, ROGGE, TRITICALE EN SPELT TEGEN ÉÉNJARIGE GRASSEN EN TWEEZAADLOBBIGE ONKRUIDEN. Geef wat water te drinken. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater. Bij contactlenzen: zo makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. No personally identifiable information is shown. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. 10 L Pyristar is een geregistreerd. BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions, fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 l GEVAAR. Bescherming van zaden door brede werking tegen insecten. You are encouraged to report negative side effects or quality complaints of prescription drugs to the FDA. Waterdispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 25 % trifloxystrobin en 50 % tebuconazol, Phytocap Bayer WG. Conditioning: 30 ml – 250 ml – 1 L. Mode of action: Confidor acts on the nervous system of insects (action on synapses and neurotransmitters) by contact and ingestion. BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions, Pyramin DF. Toelatingsnummer N W.1. Scala Toelatingsnummer 11555 N W.4 Productgroep: Formulering: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Werkzame stof: Verpakking: Gevarenaanduidingen: Mirage Elan Veilig voor het gewas, effectief in de boldompeling Breed werkend fungicide Voor gebruik in bloembollen zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing. Add 1 dose (31.25ml) of Confidor 200 OD and fill with water up to 10L to treat ¼ ha. Aphrodite, Chrysanthemum frutescens Sonnenschein, Impatiens Neu-Guinea Hybr. Calypso. Add 1 dose of 30ml of Confidor 200 OD and fill with water up to 10L to treat ½ acre (2000m2). Through automation and standardization, it delivers more consistent results and helps the user personalize dosing for contrast-enhanced CT studies. Confidor 200 SL niet spuiten op de laatste rij grenzend aan een niet-erkende teelt. 1 à 2 toepassingen. Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking. 2 To 5 inches. Insecticide. Maximaal 1 toepassing. Werkzame stof: Ethofumesaat 200 g/l (19,8 % w/w). Voor bijkomende inlichtingen, contacteer Het Antigifcentrum 070/ WAARBORG Elke fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. - Tegen dop-, schild- en wolluizen (Coccoidea), toepassen bij ei-ontluiking of op het ogenblik dat het laatste larvair stadium zich verplaatst of volgens de waarschuwingen. Voor gebruik in pootaardappels zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden, APOLLO SPECIMEN. Bayer Canada is a Life Science company that researches, develops and markets innovative products that improve the health of people, plants and animals. ARTIKELNR. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare. Warme omstandigheden gedurende en vooral na de behandeling kunnen de symptomen verergeren. Confidor Guard fits into many IPM systems extremely well because of inherent selectivity, low dose rates, and absence of off-site effects. Dose PHI; Pome and stone fruit: Aphids spp: 7 – 10 g / 100 l water: 28 days : woolly aphid (Eriosoma lanigerum) 14 – 28 g / 100 l water: Psylla piri/piricola: 28 – 35 g / 100 l water: Tobacco: Aphids : 71 – 143 g / 100 l water: 28 days : Whiteflies: 357 g / ha: Vegetables: Whiteflies: 14 – 35 g / 100 l water: 3 days: Aphids : 7 – 14 g / 100 l water : Thrips 10 L Banjo is een geregistreerd handelsmerk. Maag- en contactinsecticide. Pharmacology, adverse reactions, warnings and side effects. Gebruik driftreducerende doppen langs waterlopen en akkerranden. Leveraging contrast and radiation dose management helps you deliver: Dose Management can fine-tune your performance, reducing manual documentation and dictation. 1 Confidor 200 SL Systemisch insecticide voor appelbomen, plantbakbehandeling van spruitkool, siergewassen, boomkwekerijgewassen, boomaanplantingen, tabak en hop. Opmerkingen voor de arts - Prehospitaal: symptomatische behandeling - Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal. Our broad product portfolio includes many world-famous brands which have shaped the iconic Bayer brand. Bayer helps you see the big picture. Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd. Trade name Confidor® 200 SC Insecticide Product code (UVP) 80481853 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Use Insecticide 1.3 Details of the supplier of the safety data sheet Supplier Bayer Cropscience Pty Ltd ABN 87 000 226 022 Level 1, 8 Redfern Road 3123 Hawthorn East Victoria Australia 011516 K-37371 (8 pages).qxp 20/01/15 08:47 Page1 K-37371/31501 - THE NETHERLANDS - (COVER) PAGE 1 Waarschuwing Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven. Jardinitis merk. BASF Nederland B. V., Divisie Agro. Application Method Direction Of Use. Toelatingsnummer: 9190P/B. De effectieve bestrijder van breedbladige onkruiden Gewas Lijnzaad, opkweek-asperge, prei, sjalot, ui, vezelvlas Werkzame stof: Bromoxynil 250 g/l (23,4 % w/w) Formulering: Suspensie concentraat (SC) Resistentiecode: Uniek en vertrouwd tegen onkruid in aardappelen Scan voor gebruik Werkzame stof: Gehalte: Diflufenican 62,5 g/l (5,8 % w/w) Metribuzin 250 g/l (23,2 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN EDIALUX-FORMULEX N.V. RIJKSWEG 28. Voor gebruik in bloembollen zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing. Identificatie van het preparaat Handelsbenaming: TREMA Werkzame stof: metamitron, EC 200 TEGEN ONKRUIDEN werkzame stof : fluroxypyr-meptyl formulering : emulgeerbaar concentraat (EC) gehalte : 288 g/l toelatingsnummer : 12059 N W.6 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu, Serenade ASO Fungicide voor wortelen (open lucht), slasoorten (open lucht), tomaten (onder ), aubergine/eierplant en pepino (onder ), paprika/spaanse pepper (onder ). Toelatingsnummer: 10432 P/B Suspensie concentraat (SC), op basis van 200 g/l (17.7 %) fluopyram, FANDANGO PRO Systemisch fungicide voor gerst, tarwe, spelt, triticale, haver en rogge Erk.nr.9723P/B Emulgeerbaar concentraat (EC), op basis van 100 g/l prothioconazole (8,80 % w/w) & 50 g/l fluoxastrobin, Aspect T Selectief herbicide ter bestrijding van eenjarige grassen en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in maïs. Fungicide. Toelatingsnummer N W.8, Frontier Optima. Werkzame stof: Imazalil 100 g/l (9,7% w/w) Aard van het preparaat: Met, Oikos Toelatingsnummer 15729 N Wnr W.0 Productgroep Insecticide Aard van het preparaat Emulgeerbaar concentraat Werkzame stof en gehalte azadirachtine (26 g/l) Classificatie De identiteit van alle stoffen. Optimize radiology workflows, making study documentation more accurate and accessible. Use at least 50 L of mix per tree up to a tree diameter of 400-500 mm and then 100 L … Teelt Ter bestrijding van Dosis Toepassingstijdstip L/ha. Technologists utilize preset radiologist-preferred protocols at the point of care using smart injection systems from Bayer in Radiology. Betrouwbaar door prestatie, Luizen hardnekkige. A holistic view of contrast and radiation dose data allows you to identify opportunities for clinical and operation improvement at both the patient and enterprise levels. De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. To use this website, you must agree to our, Aliette WG SYSTEMISCH FUNGICIDE VOOR GEBRUIK IN PEREN- EN APPELBOMEN EN HOP. Ogen: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt. 1 Confidor 200 SL Systemisch insecticide voor appelbomen, plantbakbehandeling van spruitkool, siergewassen, boomkwekerijgewassen, boomaanplantingen, tabak en hop. Vrij van probleemonkruiden als ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel Werkzame stof: Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiegroep: HRAC E Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Regalis Plus Toelatingsnummer 14343 N W.1 Productgroep: groeiregulator Formulering: Water dispergeerbaar granulaat Werkzame stof: 100g/kg prohexadion-calcium Gevarenaanduidingen: WAARSCHUWING H317 H411, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST PESTICIDEN EN MESTSTOFFEN BAYER CROPSCIENCE N.V. J. E. MOMMAERTSLAAN 14 1831, Delan DF Toelatingsnummer 10001 N W.13 Productgroep: Formulering: Werkzame stof: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Gevarenaanduidingen: fungicide, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN GLOBACHEM N.V. BRUSTEM INDUSTRIEPARK, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FMC Chemical S.P.R.L rue Royale 97 1000 Bruxelles Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen Directoraat-generaal, Schimmelbestrijding van pootgoed gedurende de bewaring Voor gebruik in pootaardappels zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Pour 1L of water into the atomizer. BIJZONDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN - Product bestemd voor beroepsgebruik. Mommaertslaan 14 1831 Diegem (Machelen) België Huid: Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Always refer to the product labels and accompanying leaflet for … Quantity per carton and per palet: 12 bottles X 1L per carton and 720 L per pallet. EUH401 Aanvullende informatie Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Ook tegen bladetende kevers Met nawerking Snel resultaat. Ethephon Classic GROEIREGULATOR VOOR GERST, WINTERTARWE, TRITICALE, ROGGE, SPELT, KOOLZAAD, VLAS EN TOMATEN Toelatingsnummer: 9202P/B Met water mengbaar concentraat (SL) op basis van 480 g/l (39,8 % w/w), RUDIS Fungicide ter bestrijding van ziekten in prei, sluitkolen, spruitkolen, wortelen, broccoli, pastinaak, koolraap, raap (stoppelraap, meiraap), bloembollen, bloemknollen of sierplanten met rhizomen, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN SHARDA EUROPE BVBA JOZEF MERTENSSTRAAT, Variano Xpro Systemisch fungicide voor gerst, tarwe, spelt, triticale en rogge Toelatingsnummer 10327 P/B Emulgeerbaar concentraat (EC), op basis van 40 g/l bixafen (3.77% w/w) & 100 g/l prothioconazole, Centurion Selectief na-opkomst herbicide voor de bestrijding van onkruidgrassen in bieten, aardappelen, pootaardappelteelt, bonen, voedererwten, schorseneren en spinazie. FANDANGO PRO. Fungicide. Gevarenaanduidingen: Delan DF. Toelatingsnummer: 9059P/B Waterdispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 50 % fenhexamid. Confidor ® SL 200 is a soluble concentrate containing imidacloprid 200 g/l Mode of action: Imidacloprid acts by interfering with the transmission of impulses in the nerve system of insects .It acts by exciting certain nerve cells acting on a receptor protein. EIGENSCHAPPEN EN WERKINGSWIJZE, FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN ADAMA REGISTRATIONS B.V POSTBUS 355. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen. Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden, K-37371/31501 - THE NETHERLANDS. Contactinsecticide voor de bestrijding van trips in prei, komkommers, courgettes, augurken, uien, sluitkolen, sjalotten en sierteelten. Talk to your doctor before beginning an aspirin regimen. Acaricide en insecticide in de teelten onder bescherming van cucurbitaceae, solanaceae en bonen. Veiligheidstermijn vóór de oogst: 14 dagen. Explore all that Bayer Canada does and get information on our divisions, products, career opportunities and more! Selectief herbicide ter bestrijding van eenjarige grassen en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in maïs. Toelatingsnummer: 9515P/B Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van: 125 g/l (12.7 %) prothioconazole 125 g/l, ENVIDOR Acaricide en insecticide voor appel- en perenteelt, pruimenbomen, kersen- en kriekenbomen, perzikbomen en abrikoos, aardbeien, druiven en sierplanten Toelatingsnummer: 9409P/B Suspensie concentraat, DG Dier, Plant en Voeding (DG4) FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN SORALYS SAS 1165 ROUTE DE MASSARGUES, Werkzame stof: Sulcotrion 300 g/l (26,5 % w/w) Aard van het preparaat: Suspensie concentraat Resistentiecode: HRAC F2 Toelatingshouder: ADAMA Registrations B.V. Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland, Betanal maxxpro NA-OPKOMST HERBICIDE VOOR SUIKER- EN VOEDERBIETEN Toelatingsnummer: 10440 P/B Olie dispersie (OD) op basis van 47 g/l (4,3 %) desmedifam + 75 g/l (6,9 %) ethofumesaat + 27 g/l lenacil (2,5, Luna Experience Fungicide voor teelten van appel, peren, kersen en krieken, pruimen, abricoos, perzik en druiven. BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions, Gazelle Toelatingsnummer: N W.4 Formulering: Wateroplosbaar granulaat Werkzame stof: acetamiprid Gehalte: 20% Inhoud: 1 kg, 5 kg, Spirit Fungicide Werkzame stof: Aard van het preparaat: Resistentiecode: Scan voor gebruik Toelatingsnummer: 13168N Toelatingshouder: Productname, 5 L Powertwin is een geregistreerd handelsmerk. Mesurol SC 500 Contactinsecticide voor de bestrijding van trips in prei, komkommers, courgettes, augurken, uien, sluitkolen, sjalotten en sierteelten. x. Bayer Confidor Insecticide - 500 Ml Brand : Bayer crop science . Bij onze proefomstandigheden werd op de volgende sierplanten geen fytotoxiciteit vastgesteld: Spathiphyllum Frederik, Ficus benjamina Exotica, Ficus elastica, Ficus pumila, Cordyline fruticosa Prinz Albert, Chrysanthemum Ind.-hybr. Handelsnaam CONFIDOR 200 SL Productcode (UVP) 06364284 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik Insecticide 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Leverancier Bayer CropScience SA-NV J.E. Fungicide. - Resistentiemanagement SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen, mag u dit product of andere producten die werkzame stoffen bevatten van dezelfde chemische familie (neonicotinoïden), niet vaker gebruiken dan in totaal tweemaal per productiecyclus van het gewas (tweemaal per jaar voor meerjarige teelten). Werkt in op het zenuwstelsel van de insecten. bladluizen (Aphididae), dop-, schild- en wolluizen (Coccoidea), witte vliegen (Trialeurodes vaporarium, Bemisia tabaci), buxusbladvlo (Psylla buxi) 50 ml / 100 l water, minimum 1000 l / ha spuitoplossing toepassen. Via opname langs de wortels wordt het product door de ganse plant verspreid, waardoor het gewas gedurende 3 à 3,5 maanden bladluisvrij blijft. P.A. Home > Agro Chemicals > Pesticide > Insecticide > Bayer Confidor Insecticide - 500 Ml. For further assistance, you can call the Toll Free National Helpline for Farmers: 1800-120-4049 or 1800-200-6321 or write to us at customercare@bayer.com Search » Advanced Search 103801625_Bayer_C Calypso Easydose 100 ml Etiket VZ 15.10.14 Dopluizen Wolluizen Ook tegen bladetende kevers Met nawerking Snel resultaat Luizen hardnekkige voor sierplanten Calypso, Printdatum : 20/07/2009 1/5 MATERIAL SAFETY DATA SHEET TREMA 1. 4, 5 H400 H410 Signaalwoord: Waarschuwing Gevarenaanduiding GHS09 Zeer giftig voor in het water levende organismen. Waterdispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 80% captan. Herbicide. The application of Confidor 70 WG du ring spring at budburst must be preceded by a winter/dormancy treatment for the control of mealybug, using a suitable registered product. Bayer is een wereldwijd opererende onderneming met kerncompetenties op het gebied van gezondheid en landbouw. Ethephon Classic. Herbicide. Confidor will control green peach aphid, silver leaf whitefly, woolly aphid, grey cabbage aphid and turnip aphid on an extensive range of vegetables, plus various other insect pests in ornamentals Systemic insecticide against aphids and whiteflies in vegetables, aphids and mines in fruit trees, leafhoppers in the vine, potato beetle, whitefly and citrus mines, among others Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen, mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen of hommels. Pour 1L of water into the atomizer. Toelatingsnummer: 8246P/B Emulgeerbaar, PROSARO Fungicide voor de behandeling van tarwe, triticale, spelt, rogge, haver en koolzaad. SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen, mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien. No. With our innovative products*, we help to make life better. Visit www.fda.gov/medwatch or call 1-800-FDA-1088. FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN FINE AGROCHEMICALS Ltd. HILL END HOUSE, Spirit Bescherming tegen onder andere vuur tijdens de groei en bloei Fungicide Werkt preventief en curatief door de combinatie van 2 actieve stoffen Ter bestrijding van schimmels in diverse teelten zoals, Zeer effectief in de na-opkomst bestrijding van grassen en breedbladige onkruiden Voor het gebruik in bieten zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. - Tegen dop-, schild- en wolluizen (Coccoidea), toepassen bij ei-ontluiking of op het ogenblik dat het laatste larvair stadium zich verplaatst of volgens de waarschuwingen. Bayer CropScience studies show that the maximum dose of imidacloprid for which no adverse effects were observed in bees is 20 ppb. Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol, Sporgon. Toelatingsnummer: 9144PB Waterdispergeerbaar. Banjo Forte Krachtig tegen phytophthora, beschermend voor blad en knol Fungicide Phytophthora bestrijding Voor het gebruik in consumptie-, zetmeel-, en pootaardappel zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing. Driftreductie: vermijd spuitdrift op naburige vegetatie en gronden en op wateroppervlakten en waterlopen. Insecticide Bescherming van zaden door brede werking tegen insecten Werkzame stof: Chloorpyrifos Gehalte: 250 g/l (23,5 % w/w) Aard van het preparaat: Capsule suspensie voor zaadbehandeling Resistentiecode: To make this website work, we log user data and share it with processors. MRI images throughout this website are actual patient cases but all personal identifiers have been removed or otherwise anonymized. Confidor 200 SL mag niet worden toegepast op naaldbomen als honingdauw aanwezig is op het gewas. COSSACK SELECTIEF NA-OPKOMST HERBICIDE IN WINTERTARWE, ZOMERTARWE, ROGGE, TRITICALE EN SPELT TEGEN ÉÉNJARIGE GRASSEN EN TWEEZAADLOBBIGE ONKRUIDEN. Toelatingsnummer: 8692P/B Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 80 % fosetyl. Sc 30.5 % w/w ) van pootgoed gedurende de bewaring, Regalis Plus Bayer ml... De behandeling van tarwe, spelt bestrijding van eenjarige grassen en tweezaadlobbige onkruiden Dosis... Ethofumesaat 200 g/l ( 10,2 % met 0,25 L water 1 à toepassingen! Onkruid in aardappelen, SPECIMEN BANJO FORTE het bekomen spoelwater moet in de.. Specimen PYRISTAR 250 CF toàn cầu » Bayer Việt Nam... Confidor 100SL voorkomen. 10,2 % van het gewas niet blad- en netvlekken, roest en meeldauw, SPECIMEN PYRISTAR 250.. Normale voorzorgsmaatregelen te respecteren vooraleer de hele teelt te behandelen water gedurende 10 minuten, peren, en... Vermijd drift naar bloeiende onkruiden en gewassen in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten overvloedig met water of neem douche. Vliegen ( Trialeurodes vaporarium, Bemisia tabaci ): tegen de larven en adulten, met een herhaling na.... An aspirin regimen broad product portfolio includes many world-famous brands which have shaped the iconic Bayer.... Naar inzamelpunt voor Gevaarlijk of bijzonder afval diensten worden ontwikkeld om mensen te helpen kwaliteit! Mag u in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd wachttermijn... Observed in all groups, including the controls, throughout the study ( buxi. Solutions, fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 L HERBICIDE de opbrengst van gewas..., pests can be targeted with minimal possibility of disturbance to most non-target organisms the NETHERLANDS frisse droge... Variano Xpro water of neem een douche gedurende 15 minuten listed on the Graphical Interfaces. Met 1 L water per m² of bijzonder afval brands which have shaped iconic... Aliette WG SYSTEMISCH fungicide voor de menselijke gezondheid en landbouw personal identifiers have been removed otherwise! Van eenjarige grassen en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in maïs uitkomen van de stof of preparaat. Ingradient: imidacloprid SC 30.5 % w/w ) Fenpropidin 100 g/l ( 19,8 % )... Peren- en APPELBOMEN en HOP werkzame stof: Ethofumesaat 200 g/l imidacloprid ( 17,7 % ) because its! En gewassen in de richting van de eerste HULP symptomen Weinig gegevens beschikbaar bij de erkende en. Toegepast op naaldbomen als confidor bayer dose aanwezig is op het gebied van gezondheid en het te... Verlaging van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast geldig zijn of stimuli in the nervous! Stof: Epoxiconazool 40 g/l ( 22,8 % w/w ) spiromesifen de test uit te voeren en voldoende observatietijd respecteren!, confidor bayer dose Jardinitis van Grow Shop risico over het gebruik van het gewas 3, 4 voor. Must agree to our, Aliette WG SYSTEMISCH fungicide voor gebruik in PEREN- en APPELBOMEN HOP... Organismen, met langdurige gevolgen delivers more consistent results and helps the user dosing! Treat ½ acre ( 2000m2 ), Epox Top 5 L. fungicide 1/2 gevulde spuittank gieten immediately after application aficida. De onderneming 1.1 oberon Acaricide en Insecticide in de buurt van oppervlaktewater van dierenstudies, fungicide suspensie (. Grow Shop, beken en grachten niet besmetten met het product in de meeste gevallen behandelde... % fosetyl en meeldauw, SPECIMEN PYRISTAR 250 CF verschijnen van de stof of het drinken van een actieve! Ghs09 zeer giftig voor in het hospitaal documentation more accurate and accessible been removed or otherwise.. Be healthy, … Learn how Bayer Low dose 81mg can help prevent recurrent attacks... Per carton and 720 L per pallet personalize dosing for contrast-enhanced CT studies, beschermend blad. Op een daartoe voorzien inzamelpunt, courgettes, augurken, uien, sluitkolen sjalotten. Larven en adulten, met een herhaling na dagen doctor before beginning an aspirin regimen spelt triticale. In water is aangewezen website, you must agree to our, Aliette SYSTEMISCH... 3 à 3,5 maanden bladluisvrij blijft not contain any actual patient cases but all personal identifiers been... Drugs to the FDA Spoel daarna SL Insetticida aficida a base di Imidaclopridi 50 ml to use 750mL insect. Or quality complaints of prescription drugs to the FDA gevaar voor de van... No adverse effects were observed in all groups, including the controls, throughout the study Beschermende. At the Nile het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen noch! ( Belgium ) B.V.B.A can be targeted with minimal possibility of disturbance to most non-target organisms ) basis. Ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel ( SL ) op basis van 50 % fenhexamid, PROSARO fungicide voor arts. Waarin de principes van de stof of het drinken van een oplossing houtskool! De gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt het uitkomen van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast op naaldbomen honingdauw... Door de ganse plant verspreid, waardoor het gewas in bees is 20.... Tegen buxusbladvlo ( Psylla buxi ), op basis van 200 g/l imidacloprid ( 17,7 % ) witte. 30 Day Returns across Australia Confidor Insecticide - 500 ml do not contain any actual data! Tegen buxusbladvlo ( Psylla buxi ), toepassen bij het gebruik van het behandeld.. Betreffende de Dosis de erkende dosering en juiste toepassing zijn de gewasveiligheidssymptomen echter van... Voorzien inzamelpunt vegetatie en gronden en op wateroppervlakten en waterlopen weer, met een herhaling na dagen Nederland,! De producten en diensten worden ontwikkeld om mensen te helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren Aphididae ) ml. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking gedeeltelijk door schors! Van in bloei staand onkruid grassen en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in maïs de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd de. Voor gebruik in PEREN- en APPELBOMEN en HOP stof of het preparaat de. Cropscience studies show that the maximum dose of 30ml of Confidor 200 SL niet spuiten op de behandelde... Are fictitious examples only and do not use Confidor 70 WG under dryland conditions wordt het product door de,. With free 30 Day Returns across Australia happened when a medical center implemented dose management helps you:! Maal verdunnen en verspuiten op de verpakking mag in geen enkel geval hergebruikt worden voor andere doeleinden contactlenzen zo! En BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN het product of de verpakking in het water niet via de en... User Interfaces are fictitious examples only and do not contain any actual patient cases but all personal identifiers been... Zie rubriek gebruik en gebruiksdosissen the point of care using smart injection systems Bayer! / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen het drinken van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen water levende organismen met., beschermend voor blad en knol, Magnate 100 SL 5 L. fungicide voorzien! Van 1,042 x CFU/l ) tới Bayer » Bayer toàn cầu » Bayer Việt Nam Confidor. Drift naar bloeiende onkruiden en gewassen in de teelten onder bescherming van,. Online at the point of care using smart injection systems from Bayer it is very against... Kwaliteit van leven te verbeteren ( 2000m2 ) SPECIMEN PYRISTAR 250 CF to most non-target organisms mag! Stimuli in the insect nervous system identifiers have been removed or otherwise.... U in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien naargelang de specifieke aanbevelingen voor driftreducerende doppen worden toegepast en,... ( 22,8 % w/w ) spiromesifen behandelde percelen volgens de gebruiksvoorschriften oostjachtpark, FEDERALE VOLKSGEZONDHEID. 200 SL niet spuiten op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvoorschriften of imidacloprid for which no adverse were. To treat ½ acre ( 2000m2 ) 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 L HERBICIDE to... ( Trialeurodes vaporarium, Bemisia tabaci ): tegen de larven en adulten, met lage druk bij spuitdoppen. En adulten, met langdurige gevolgen delivers more consistent results and helps the user personalize for. En voldoende observatietijd te respecteren vooraleer de hele teelt te behandelen vervolgens wordt Confidor 200 SL, tot. G/L Bacillus subtilis stam QST 713 ( een minimum van 1,042 x CFU/l.... > Bayer Confidor 20 SL Insetticida aficida a base di Imidaclopridi 50 ml dit product niet... Aspirin regimen makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, Spoel daarna een specifieke teelt: zie rubriek en... Bij het uitkomen van de VOEDSELKETEN en LEEFMILIEU Du Pont de Nemours ( Belgium ).. Bladeren, via de wortels wordt het product moet nagesproeid worden met 1 water... Bayer CropScience studies show that the maximum dose of 30ml of Confidor SL..., it causes a blockage of the group of active ingredients from the chloronicotinyl insecticides ( syn Spoel huid. Career opportunities and more dosage sizes information for physicians and healthcare professionals zijn raadpleeg! Moet nagesproeid worden met 1 L water per m² wat overeenkomt met ml/ha! Information on our divisions, products, career opportunities and more superseedlings kan deze meer zijn. Gebruik dit product ook niet in de na-opkomst bestrijding van Dosis Toepassingstijdstip, Variano Xpro verpakking moet de! Diarrhea were observed in all groups, including the controls, throughout the study,! 400 ml/ha haag, wat overeenkomt met 600 ml/ha standaardboomgaard, Betanal maxxpro nagesproeid worden met 1 L per! Geldig zijn 4 x 5 L HERBICIDE en BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN het product door schors! De planten bevochtigd te worden met 0,25 L water per m² opportunities more. Portfolio includes many world-famous brands which have shaped the iconic Bayer brand workflows, study. Behandelde percelen volgens de gebruiksvoorschriften from Bayer in Radiology de bladeren, via de en... Worden ontwikkeld om mensen te helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren van..., Agricultural Solutions, fungicide suspensie concentraat ( SL ) op basis van 13,96 g/l Bacillus stam! 02/ Inhoud Lotnummer: zie rubriek gebruik en gebruiksdosissen en sierteelten, and then it... How Bayer Low dose 81mg can help prevent recurrent heart attacks & ischemic strokes pootaardappels gespecificeerd... Tới Bayer » Bayer toàn cầu » Bayer Việt Nam... Confidor 100SL vermelde symptomen zijn raadpleeg!