Kwasy
Alkalia
Alkohole
Wybielacze
Gazy
Sole
Rozpuszczalniki

WS - wszystkie stężenia
NS - nie zaleca się stosowania
RN - roztwór nasycony
LOD - lodowaty


SOLE

Stężenie (%) Środowisko chemiczne Temp. MAX (0C)
WS
Azotan amonu
120
WS
Chlorek amonu
95
WS
Fluorek amonu
65
WS
Siarczan amonu
120
WS
Chlorek baru
95
WS
Siarczan baru
95
WS
Azotan cynku
120
70
Chlorek cynku
120
WS
Siarczan cynku
120
WS
Chlorek cynowy
95
WS
Azotan glinu
80
WS
Chlorek glinu
120
WS
Fluorek glinu
25
WS
Siarczan glinu
120
WS
Chlorek magnezu
120
WS
Chlorek miedzi
120
WS
Siarczan miedzi
120
WS
Azotan niklu
95
WS
Chlorek niklu
95
WS
Siarczan niklu
95
WS
Octan ołowiu
95
WS
Azotan potasu
95
WS
Chlorek potasu
95
WS
Nadmanganian potasu
95
WS
Siarczan potasu
95
WS
Azotan sodu
95
50
Chromian sodu
95
WS
Octan sodu
95
WS
Siarczan sodu
95
WS
Azotan srebra
95
WS
Żelazocyjanek sodu
95
WS
Chlorek rtęciawy
95
100
Chlorek rtęciowy
95
WS
Azotan wapnia
95
WS
Chlorek wapnia
120
WS
Siarczan wapnia
120
WS
Azotan żelazawy
95
WS
Chlorek żelazawy
95
WS
Chlorek żelazowy
95
RN
Octan żelazowy
80
WS
Siarczan żelazowy
95