Kwasy
Alkalia
Alkohole
Wybielacze
Gazy
Sole
Rozpuszczalniki

WS - wszystkie stężenia
NS - nie zaleca się stosowania
RN - roztwór nasycony
LOD - lodowaty


GAZY I OPARY

Stężenie (%) Środowisko chemiczne Temp. MAX (0C)
WS
Amoniak, gaz
35
100
Brom, gaz suchy i mokry
35
100
Chlor, gaz suchy i mokry
120
100
Chlorowodór, gaz suchy i mokry
175
Chlorek węgla, opary
80
Czterochlorek węgla, opary
65
Dwusiarczek węgla, dymy
120
Dwutlenek siarki, gaz suchy i mokry
175
WS
Fluorowodór, gaz
80
Gazy spalinowe
165
Gazy piecowe
165
Kwas azotowy, dymy
80
Kwas solny, dymy
175
5
Siarkowodór
175
100
Siarkowodór
95