Kwasy
Alkalia
Alkohole
Wybielacze
Gazy
Sole
Rozpuszczalniki

WS - wszystkie stężenia
NS - nie zaleca się stosowania
RN - roztwór nasycony
LOD - lodowaty


WYBIELACZE I UTLENIACZE

Stężenie (%) Środowisko chemiczne Temp. MAX (0C)
RN
Dwutlenek chory, mokry
90
WS
Podchloryn litu
80
WS
Nadmanganian potasu
95
50
Chloran sodu
95
100
Chloran sodu
110
18
Podchloryn sodu
80
WS
Podchloryn wapnia
80
WS
Chloran wapnia
120
30
Nadtlenek wodoru
65
RN
Woda chlorowa
95