Kwasy
Alkalia
Alkohole
Wybielacze
Gazy
Sole
Rozpuszczalniki

WS - wszystkie stężenia
NS - nie zaleca się stosowania
RN - roztwór nasycony
LOD - lodowaty


ALKOHOLE

Stężenie (%) Środowisko chemiczne Temp. MAX (0C)
WS
Amylowy
95
WS
Benzylowy
35
WS
Butylowy
45
10
Etylowy
65
50
Etylowy
65
95
Etylowy
35
100
Metylowy
35