Kwasy
Alkalia
Alkohole
Wybielacze
Gazy
Sole
Rozpuszczalniki

WS - wszystkie stężenia
NS - nie zaleca się stosowania
RN - roztwór nasycony
LOD - lodowaty


ALKALIA

Stężenie (%) Środowisko chemiczne Temp. MAX (0C)
50
Wodorowęglan amonu
70
WS
Węglan amonu
65
5
Wodorotlenek amonu
80
20
Wodorotlenek amonu
65
29
Wodorotlenek amonu
35
WS
Węglan baru
120
WS
Wodorotlenek baru
65
RN
Wodorotlenek litu
80
WS
Węglan magnezu
80
100
Wodorotlenek magnezu
95
15
Wodorotlenek wapnia
80
25
Wodorotlenek wapnia
80
100
Wodorotlenek wapnia
95
10
Wodorotlenek potasu
65
25
Wodorotlenek potasu
65
WS
Wodorwęglan sodu
80
35
Węglan sodu
80
5+25
Wodorotlenek sodu
80
50
Wodorotlenek sodu
80
WS
Wodosiarczek sodu
80