Kwasy
Alkalia
Alkohole
Wybielacze
Gazy
Sole
Rozpuszczalniki

WS - wszystkie stężenia
NS - nie zaleca się stosowania
RN - roztwór nasycony
LOD - lodowaty


KWASY

Stężenie (%) Środowisko chemiczne Temp. MAX (0C)
10
Amidusulfonowy
95
25
Amidusulfonowy
65
5
Azotowy
80
20
Azotowy
65
40
Azotowy
25
50
Benzenosulfonowy
65
WS
Borowy
100
25
Bromowowodorowy
80
48
Bromowowodorowy
65
62
Bromowowodorowy
35
25
Chlorooctowy
45
50
Chlorooctowy
35
80
Chlorooctowy
NS
20
Chromowy
65
30
Chromowy
NS
WS
Fosforowy
100
WS
Fluoroborowy
95
10
Fluorokrzemowy
80
35
Fluorokrzemowy
35
10
Fluorowodorowy
65
20
Fluorowodorowy
35
10
Mrówkowy
80
98
Mrówkowy
35
30
Nadchlorowy
35
25
Octowy
95
50
Octowy
80
75
Octowy
65
LOD
Octowy
35
100
Propinowy
35
10
Siarkawy
45
25
Siarkowy
95
70
Siarkowy
80
75
Siarkowy
45
93
Siarkowy
RN
WS
Oleum
RN
20
Solny
110
37
Solny
80
50
Trójchlorooctowy
95