Słupy, tworzywa sztuczne, zbiorniki - EL-ZET EL-ZET
54-530 WROCŁAW, ul. Jerzmanowska 79
+48 71 349 1718
+48 664 927 235
el_zet@op.pl
Słupy ogłoszeniowe Wanny galwaniczne Formy Szamba Inne O firmie

SZAMBA CENNIK

Szamba Schematy [kliknij miniaturkę aby powiększyć]

Szamba - schemat odstojnika dwukomorowego Szamba - schemat odstojnika trzykomorowego
Szamba - schemat zbiornika bezodpływowego Szamba - schemat zbiornika wybierango poza posesją

Dział zbiorników kontakt: +48 793 927 235

 1. PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
  • gnojowicę dla gospodarstw rolnych prowadzących hodowlę zwirzęcą
  • szambo i ścieki dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego, zakładów przemyslowych i użyteczności publicznej
  • przydomową oczyszczalnię ścieków (wykonanie specjalistyczne) dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego, zakładów przemyslowych i użyteczności publicznej
  • wodę technologiczną dla budownictwa i zakładów przemysłowych oraz użyteczności publicznej
  • zbiorniki przeciwpożarowe
  • RSM - w wykonaniu specjalistycznym
 2. PARAMETRY TECHNICZNE:
  Obudowa z laminatów poliestrowych (PWS) charakteryzuje się:
  • wysoką wytrzymałością mechaniczną
  • odpornością chemiczną
  • odpornością na czynniki atmosferyczne
  Zbiorniki mają kształt walca i oferowane są w 3 średnicach:
  • Ø 1200 mm
  • Ø 1800 mm
  • Ø 2400 mm
  Pojemność zbiorników jest funkcją ich długości przy zadanej średnicy.
 3. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE:
  Wyposażenie eksploatacyjne jest dopasowane do potrzeb odbiorcy:
  • lokalizacja na płaszczu zbiornika i wysokość kominka rewizyjnego Ø 500 mm
  • lokalizacja na płaszczu zbiornika i ilość króćców technologicznych PVC 110, PVC 160 z możliwością przystosowania ich do pompowania cieczy na dowolnej głębokości zbiornika.
  • przystosowanie zbiornika do wykonania nad nim płyty obornikowej lub podjazdu.
 4. NORMY SPEŁNIANE PRZEZ PRODUKT/WYRÓB:
  W skład kompozytu poliestrowego (laminatu) wchodzą:
  • warstwa żelkotu na bazie żywic K530TB - firmy NESTE. Posiada Atest PZH : HK/B/0360 04/2000
  • żywica poliestrowa konstrukcyjna typ 105 NESTE - atest HK/B/0360 06/2000
  • jako nośnik zostały użyte włókna szklane z Krośnińskiej Huty Szkła klasy E - odpornych na korozję o gramaturze 600 g/m2 - spełnia wymagania normy BN-78/6859-05 i posiada stosowne certyfikaty: NO.WP 0030045HH, NO.TT/949/710255/04
  Do zbiornika producent każdorazowo załącza świadectwo zgodności wykonania wyrobu zgodnie z wymaganiami producentów komponentów j.w.
 5. ZALETY WYROBU:
  Obudowa zbiornika szamba produkowana przez firmę ELZET wytwarzana jest z laminatów poliestrowych (PWS),  które charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną w stosunku do gęstości, odpornością chemiczną oraz odpornością na czynniki atmosferyczne. Masa zbiornika jest w porównaniu do zbiorników betonowych niewielka co umożliwia załadunek, rozładunek i posadowienie zbiornika bez udziału specjalistycznego ciężkiego sprzętu. Obniża to koszty transportu i montażu, jak również  utrudnienia z uwagi na dojazd ciężkiego sprzętu na miejsce posadowienia. Nieporównanie prostsza procedura zabudowy. Wysoka szczelność w porównaniu do zbiorników betonowych, łatwa do wykazania przy pomiarze amoniaków w sąsiedztwie płaszcza zbiornika. Możliwość konfigurowania pojemności zbiornika, zabudowy króćców i wzierników technologicznych oraz łączenia ich w układach szeregowych i równoległych. Technologicznie wyrób nasz dostosowany jest do norm budowlanych państw Unii Europejskiej, gdzie zabudowa tego typu urządzeń jest normą i jest zgodna z przepisami budowlanymi tam już obowiązującymi.
 6. CZAS GWARANCJI:
  Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie usterek powstałych z winy producenta w okresie 18 miesięcy od daty sprzedaży.
 7. CZAS REAKCJI NA ZGŁOSZENIE USZKODZENIA ORAZ MIEJSCE USUWANIA USTEREK W OKRESIE GWARANCJI:
  Producent usunie ewentualne usterki w miejscu zabudowania urządzenia w czasie do 14 dni od daty ich zgłoszenia zgodnie z warunkami załączonej karty gwarancyjnej.
 8. OKRES NIEZBĘDNY DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
  Czas realizacji uzgadniany jest indywidualnie z odbiorcą i waha się od 5 do 30 dni roboczych.

Szambo 50m3 lotnisko
Szamba 2x5m3 i mały na dachu
Szamba 2x25m3
Szambo 10m3
Szambo 25m3
Szamba 35m3 i 3m3
Szambo 35m3
Szambo zima
Szamba pod kontenery sanitarne
Odstojnik

[Więcej zdjęć - kliknij]