W związku z wejściem rozporządzenia ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt Ust.1 pkt. 1 oraz Ust. 4 o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz inspekcji weterynaryjnych (Dz.U.nr 60, poz. 369 z 1998r. nr 106. poz.668) o treści:

§ 1.

Środek transportu i pojemnik do przewozu zwierząt lub nie jadalnych surowców zwierzęcych zwanych dalej odpowiednio "Środkiem transportu" lub "pojemnikiem" powinny być:

  • Łatwe do czyszczenia i dezynfekcji.
  • Zabezpieczone przed wypadaniem na zewnątrz odchodów i ściółki.

Uwaga:

Paragrafy są ważne.
Własna wygoda i święty spokój też !
Oferujemy przystosowanie podłóg części ładunkowej samochodów ciężarowych (starych i nowych) służących do przewozu zwierząt do zgodności z wymogami Dzienników Ustaw.

Pokrycie podłogi polega na:
Położeniu żywicy poliestrowej klasy M. (ekologicznej, zbrojonej włóknem szklanym odpornym na korozję).
Do żywicy dodawany jest dodatkowo korektor parafinowy tworzący na powierzchni cienką warstwę nie reaktywną ułatwiającą dezynfekcję i mycie pojazdu.
Cena usługi waha się od 100 do 150 zł (netto) /1m2 powierzchni ładunkowej w zależności od niezbędnych nakładów poniesionych na przygotowanie powierzchni.

* Dla przykładu: Star 200 o wymiarach podłogi ładunkowej (podłoga nowa) 4.45m. x 2.2m. = 9,79m2 odpowiada kwocie 9,79 x100 zł = 979.00 zł plus 22% VAT Orientacyjny czas realizacji do 8 godzin.