Słupy, tworzywa sztuczne, zbiorniki - EL-ZET EL-ZET
54-530 WROCŁAW, ul. Jerzmanowska 79
+48 71 349 1718
+48 664 927 235
el_zet@op.pl
Słupy ogłoszeniowe Wanny galwaniczne Formy Szamba Inne O firmie


Słup ogłoszeniowy 120

Słup ogłoszeniowy 100
 1. PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
  Słup reklamowy jest przeznaczony do prezentacji wizualnej z użyciem plakatów w ramach kampanii informacyjnej lub reklamowej. Jest powszechnym elementem krajobrazu urbanistycznego. Wprowadza ponadto pewną systematykę w akcje przekazu oparte na plakatach, kartkach informacyjnych. Będąc naturalnym ich nośnikiem, odciążając elewacje budynków, wiaty przystankowe, szafy energetyczne i telekomunikacyjne oraz inne płaszczyzny, na których obecność plakatu kojarzona jest z wandalizmem, a nie przekazem informacyjnym.
 2. PARAMETRY TECHNICZNE:
  Obudowa z laminatów poliestrowych (PWS) charakteryzuje się:
  • wysoką wytrzymałością mechaniczną
  • odpornością chemiczną
  • odpornością na czynniki atmosferyczne
 3. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE:
  Waga ok.: 70 kg
  Powierzchnia reklamowa: 10 m2
 4. NORMY SPEŁNIANE PRZEZ PRODUKT/WYRÓB:
  W skład kompozytu poliestrowego (laminatu) wchodzą:
  • warstwa żelkotu na bazie żywic K530TB - firmy NESTE. Posiada Atest PZH : HK/B/0360 04/2000
  • żywica poliestrowa konstrukcyjna typ 105 NESTE - atest HK/B/0360 06/2000
  • jako nośnik zostały użyte włókna szklane z Krośnińskiej Huty Szkła klasy E - odpornych na korozję o gramaturze 600 g/m2 - spełnia wymagania normy BN-78/6859-05 i posiada stosowne certyfikaty: NO.WP 0030045HH, NO.TT/949/710255/04
  Do słupów reklamowych producent może na życzenie odbiorcy załączyć świadectwo zgodności wykonania wyrobu zgodnie z wymaganiami producentów komponentów j.w.
 5. ZALETY WYROBU:
  Słupy reklamowe produkowane przez firmę ELZET wytwarzana jest z laminatów poliestrowych (PWS), które charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną w stosunku do gęstości, odpornością chemiczną oraz odpornością na czynniki atmosferyczne. Masa słupa z PWS jest w porównaniu do kręgów betonowych niewielka, co umożliwia załadunek, rozładunek i posadowienie słupa, bez udziału specjalistycznego ciężkiego sprzętu. Obniża to koszty transportu i montażu, jak również utrudnienia z uwagi na dojazd ciężkiego sprzętu na miejsce posadowienia. Nieporównanie prostsza procedura zabudowy jak i mobilność - łatwość zmiany miejsca posadowienia.
  Technologicznie wyrób nasz dostosowany jest do norm budowlanych państw Unii Europejskiej, gdzie zabudowa tego typu urządzeń jest normą i jest zgodna z przepisami budowlanymi tam już obowiązującymi np. bezpieczeństwo ludzi i mienia w wyniku kolizji komunikacyjnej: pojazd i słup reklamowy z PWS.
 6. CZAS GWARANCJI:
  Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie usterek powstałych z winy producenta w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży.
 7. CZAS REAKCJI NA ZGŁOSZENIE USZKODZENIA ORAZ MIEJSCE USUWANIA USTEREK W OKRESIE GWARANCJI:
  Producent usunie ewentualne usterki w miejscu zabudowania urządzenia w czasie do 14 dni od daty ich zgłoszenia zgodnie z warunkami załączonej karty gwarancyjnej.
 8. OKRES NIEZBĘDNY DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
  Czas realizacji uzgadniany jest indywidualnie z odbiorcą i waha się od 5 do 30 dni roboczych.
 9. Przy zamówieniach na większą ilość słupów istnieje możliwość negocjowania ceny.
  Warunki transportu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej indywidualnie uzgadniamy z naszymi odbiorcami.
 10. UWAGI:
  Cena słupa nie obejmuje obciążników mających w sposób trwały i pewny zamocować słup w miejscu posadowienia. Jako producent wskazujemy trzy możliwe sposoby posadowienia słupa reklamowego:
  • Obciążenie dna słupa przez właz boczny rewizyjny workami z piaskiem
  • Obciążenie dna słupa przez właz boczny rewizyjny bloczkami betonowymi- typowe bloczki do murowania fundamentów
  Kotwienie do betonowego podłoża kotwami stalowymi poprzez podkładki stalowe zabudowane na dnie słupa o wymiarach minimalnych 100mm x 100 mm.

Rodzaje daszków - Zobacz kolorystyki słupów - wymagana Macromedia FlashPlayer
5 słupów wiezionych do Warszawy
6 słupów niebiskich
6 słupów niebiskich
Słup niebieski
Żółte słupy pomniejszone
Słupy w Opolu
Słupy do Opola
Krakowski daszek z kryzą
3 słupy Mińsk Mazowiecki
Słup niebieski

[Więcej zdjęć - kliknij]